Școala altfel

                     Despre programul săptămânii activităţilor extraşcolare – ediţia 2021

Programul ”Să știi mai multe, să fii mai bun!” se desfășoară în perioada 5 octombrie 2020 – 4  iunie  2021 şi constă în derularea, la nivelul unităţii de învăţământ, într-o săptămână din al doilea semestru şcolar, a unui orar special format doar din activităţi cu caracter non-formal.

Programul își propune implicarea, deopotrivă, a elevilor și a dascălilor, în activități extracurriculare și extrașcolare, interesante, care să le valorizeze talentele, preocupările extraşcolare şi competenţele în domenii cât mai diverse şi interesante.

Anul acesta,  activitățile se vor desfășura în perioada 31.05-4.06.2021. Activităţile propuse exced curriculumul naţional şi sperăm să aducă plus-valoare întregii comunităţi şcolare, prin competenţe, coeziune, spirit de echipă şi, nu în ultimul rând, prin zâmbetele elevilor şi dascălilor implicaţi.

Acest program se desfăşoară în conformitate cu prevederile OMEC nr.  3125/2020 privind structura anului școlar 2020 – 2021.