Școala altfel

                     Despre programul săptămânii activităţilor extraşcolare – ediţia 2024

Programul național „Școala altfel“ se va desfășura în cadrul unității de învățământ în perioada 18-22 decembrie 2023.

Clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică  organizează activități de instruire practică în perioadele dedicate programelor „Școala altfel“ și „Săptămana verde“.

Acest program se desfăşoară în conformitate cu prevederile cuprinse în  Ordinul ME nr. 3800 din 2023 privind structura anului școlar 2023-2024.

Scoala_altfel_Metodologie