Săptămâna verde

 

 

Programul „Săptămâna verde” este un program naţional, în acord cu prevederile raportului „Educaţia privind schimbările climatice şi mediul în şcoli sustenabile”, elaborat de către grupul de lucru de la nivelul Administraţiei Prezidenţiale, ale Strategiei naţionale privind educaţia pentru mediu şi schimbări climatice 2023-2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 59/2023, şi ale Strategiei naţionale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 877/2018, cu modificările şi completările ulterioare.

Programul „Săptămâna verde” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi se desfăşoară în baza unei planificări, la decizia fiecărei unităţi de învăţământ, conform prevederilor ordinului ministrului educaţiei privind structura anului şcolar, valabil în anul şcolar respectiv.

În cadrul Programului „Săptămâna verde” se realizează activităţi educaţionale care contribuie la prevenirea schimbărilor climatice şi la protejarea mediului. Programul contribuie la dezvoltarea competenţelor elevilor de investigare inter- şi transdisciplinară a realităţii înconjurătoare şi la formarea unor comportamente responsabile faţă de mediul înconjurător, prin dezvoltarea capacităţii acestora.

Acest program se desfăşoară în conformitate cu prevederile cuprinse în:

Anexa_OM_3629_2023_Metodologie_Saptamana_Verde

OM_3629_2023_Saptamana_Verde

Calendarul Programului ”Săptămâna verde”

Perioada de investigare a intereselor elevilor : 11.03. 2024-22.03.2024

Perioada de alcătuire a ofertei de activități : 25.03.2024-29.03.2024

Perioada de desfășurare : 22- 26.04.2024

Perioada de analiză a rezultatelor/evaluarea/autoevaluarea învățării/diseminarea și recunoașterea exemplelor de bune practici identificate în cadrul programului : 13.05.2024-17.05.2024

Componența echipei de coordonare a Programului Săptămâna verde” pentru anul școlar 2023-2024

  1. Kovacs Istvan – director adjunct
  2. Crăciun Claudia- coordonator pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare
  3. Katona Kleopatra Krisztina
  4. Ileș Diana – Alina
  5. Pop Ramona – Maria – consilier școlar
  6. Pașca Liliana- responsabil mediu
  7. Szilagyi Erzsebet – membră în Comisia pentru întocmirea orarului
  8. Gheți Cornelia- reprezentanta Comitetului de părinți
  9. Sabău Cristiana Marinela Mihaela (XII A) – reprezentanta Consiliului elevilor

Cum învățăm în ”Săptămâna verde”