Projects we have completed demonstrate what we know

while future projects decide what we will learn

SOCRATES - COMENIUS
2001-2006


În perioada 2001-2006 Colegiul Național ”Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei a derulat 8 proiecte Socrates, din care 3 proiecte școlare Comenius 1.1, 2 proiecte lingvistice Comenius 1.2 și 3 proiecte de dezvoltare școlară Comenius 1.3. Pentru aceste implicări europene, Ministerul Educației a decernat colegiului tilul de ȘCOALĂ EUROPEANĂ

LLP - COMENIUS
2006-2013
ȘCOALĂ EUROPEANĂ 2007


În perioada 2006-2013 Colegiul Național ”Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei a derulat 2 proiecte în cadrul programului LIFELONG LEARNING PROGRAMME , unul multilateral de 3 ani declarat ”STAR PROJECT” de către Comisia Europeană și unul bilateral, de doi ani.

ERASMUS+
2014-prezent


În perioada 2014 până în prezent Colegiul Național ”Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei a derulat patru proiecte din care 2 proiecte KA101 Mobilități ale personalului din educație 2014-2015 și 2015-2016; un proiect KA102 Mobilități VET ale elevilor 2016-2017 și un proiect de parteneriat strategic KA219.