Olimpiade școlare

► Ordin nr. 3.469/29.01.2024 pentru aprobarea competițiilor ce se vor organiza și desfășura în România, la nivel internațional, național și regional, în anul școlar 2023 – 2024

 • [09.02.2024] ERATĂ la calendarul competițiilor ce se vor organiza și desfășura în România, la nivel internațional, național și regional, în anul școlar 2023-2024, aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 3469/29.01.2024
 • Anexa 1: Lista competițiilor internaționale pe discipline școlare și proiecte educative, desfășurate în România și în străinătate, la care participă elevii români în anul 2024 (calendarul competițiilor incluse în această anexă este aprobat prin nota nr. 24.746/29.01.2024)
 • Anexa 2: Lista olimpiadelor școlare ce se vor organiza și desfășura în anul școlar 2023 – 2024 (calendarul competițiilor incluse în această anexă este aprobat prin nota nr. 24.747/29.01.2024)
 • Anexa 3: Lista activităților de pregătire și selecționare a loturilor naționale pentru participarea la olimpiadele internaționale ce se vor organiza și desfășura în anul 2024 (calendarul competițiilor incluse în această anexă este aprobat prin nota nr. 24.748/29.01.2024)
 • Anexa 4: Lista concursurilor naționale școlare ce se vor organiza și desfășura la nivel național, cu finanțare din partea Ministerului Educației, în anul școlar 2023 – 2024 (calendarul competițiilor incluse în această anexă este aprobat prin nota nr. 24.749/29.01.2024)
 • Anexa 5: Lista concursurilor naționale școlare ce se vor organiza și desfășura la nivel național, fără finanțare din partea Ministerului Educației în anul școlar 2023 – 2024 (calendarul competițiilor incluse în această anexă este aprobat prin nota nr. 24.750/29.01.2024)
 • Anexa 6: Lista competițiilor sportive școlare internaționale din calendarul Federației Internaționale a Sportului Școlar ce se vor organiza și desfășura în anul 2024
 • Anexa 7: Lista competițiilor sportive școlare cu finalitate națională ce se vor organiza și desfășura în cadrul „Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar” (ONSȘ), în anul școlar 2023 – 2024 (calendar)
 • Anexa 8: Lista competițiilor sportive școlare cu finalitate națională ce se vor organiza și desfășura în cadrul „Olimpiadei Sportului Militar Liceal” (OSML), în anul școlar 2023 – 2024 (calendar)
 • Anexa 9: Lista competițiilor sportive școlare cu finalitate națională, pentru elevii sportivi legitimați la unitățile de învățământ cu program sportiv integrat și suplimentar, ce se vor organiza și desfășura în cadrul „Campionatelor Naționale Școlare”, în anul școlar 2023 – 2024 (calendar)
 • Anexa 10: Lista competițiilor sportive școlare naționale din calendarul Federației Sportului Școlar și Universitar ce se vor organiza și desfășura în anul 2024

***