Consiliul elevilor

Președinte : Sîrca Eliza – Maria – cls. a XI-a A

Vicepreședinți : Sabău  Cristiana-Marinela-Mihaela – cls. a XI-a A

                         Biro Annabella – cls. a XI- a B

Secretar : Crișan Vanessa- Juliana – cls. a XI-a A