Certificare a competențelor

Examenul de certificare a calificării absolvenților învăţământului liceal, filiera tehnologică

în anul școlar 2021-2022

  • OMEN nr. 4434 din 29.08.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică    Descarcă aici
  • Metodologia de organizare și desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică. Descarcă aici
  • ORDIN nr. 5.152 din 30 august 2021 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2021-2022  Descarcă aici ORDIN_nr_5152_din_30_august_2021