Certificare a competențelor

Examenul de certificare a calificării absolvenților învăţământului liceal, filiera tehnologică

în anul școlar 2023-2024

  • OMEN nr. 4434 din 29.08.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică    Descarcă aici
  • Ordin nr. 6.151/31.08. 2023 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2023 – 2024
  •  Ordin nr. 6419/15.12.2022 al ministrului educației pentru modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale
    nr. 4.434/2014 .

MO_Modificare certificare nivel 3, 4, 5