Certificare a competențelor

Examenul de certificare a calificării absolvenților învăţământului liceal, filiera tehnologică

în anul școlar 2020-2021

  • OMEN nr. 4434 din 29.08.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică    Descarcă aici
  • Metodologia de organizare și desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică. Descarcă aici
  • ORDIN nr. 5.459 din 31 august 2020 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2020-2021  Descarcă aici ORDIN nr. 5.459 din 31 august 2020