Bacalaureat

Bacalaureat 2024

  • Examenul național de bacalaureat 2024 (ambele sesiuni) se va desfăşura în conformitate cu prevederile  ordinului de ministru 6.156/31.08.2023 și ale Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010).
  • Ordin nr. 6.152/31.08.2023 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
  • ORDIN nr. 6.760 din 7 decembrie 2023 privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024
  • Procedura_egalizare_sanse_examene_nationale_2024
  • Modele orientative de subiecte pentru examenul național de Bacalaureat 2023 vor fi  disponibile aici.