Atestat profesional

Examenul de atestare a competențelor profesionale a absolvenților învăţământului liceal, în anul școlar 2021-2022